Magiske samlingsstunder

 

Dette populære kurset står igjen på kursmenyen hos Meldal studiesenter. Samlingsstunden har tradisjonelt vært en viktig arena for læring, sosial trening og fellesopplevelser. Den burde være dagens høydepunkt der voksne og barn nyter hvert magiske minutt sammen. Men bruker vi den for det den er verdt, eller er det på tide med fornying og bevisstgjøring av dens innhold, metoder og muligheter? Nå kan du få ideer til å planlegge og lede samlingsstunder og temaarbeid som kan bli magisk for barn og voksne.

Mer info her


10.11.2010 - Magne Vullum

Annonser


Medlemmer