Maikaffe på Løvbytunet 

 

Beboerne samles til felles middag torsdager og kaffestund annenhver fredag på Løvbytunet, men en gang i måneden er det en mer spesiell samling. Da møtes de til allsang, diktlesning, ønskekonsert og utlodning i samlingsstua.  

07.05.2008 -
Kategori: Arkiv

Denne gangen var oppmøtet bedre enn ellers, og det skyldtes nok at Frelsesarmeen var på besøk. Mange av de fremmøtte har selv gått på søndagsskole hos dem. De tre Frelsesarmedamene Liv Gundersen, Elseba Haukvik og Mary Nervik hadde tatt med seg gitarene, og da ble det sang som alle stemte i. Det kom bare to herrer, men de så ut til å trives i høneflokken som ikke var på mindre enn 21 stykker. Det var Annie Snoen som var ildsjelen bak denne dagens samling, og hun hadde gruet seg litt. Til å hjelpe seg hadde hun både Diakon Kirsti Kristiansen, Aud Løfshus og Torill Møkkelgård. Det ble servert kaffe, iskake, småkjeks og kringle. Det var Aud som både hadde bakt og sponset kringla. Praten gikk livlig rundt bordene i kaffepausen, og flere skulle ønske dette var litt oftere. Dette ble en suksess. Annie var også storfornøyd med dagen, til tross for at hun var litt urolig før det hele kom i gang. På slutten av stunden overrakte hun roser til både diakon Kirsti, Aud og Torill som takk for den gode hjelpen med å få dette i stand. Liv fra frelsesarmeen fikk også en rose, som takk for både sang og ord. Loddsalginntektene som vanligvis går til den videre driften av samlingstunden, gikk denne gangen til frelsesarmeen, og den ble på hele 1630 kr fra den lille gruppa. Til tross for at de ikke hadde tenkt å gi ønskekonsert, fikk allikevel Annie et ønske oppfylt. Som en avrunding på dagen, valgte hun sangen " Navnet Jesus bleknar aldri". En fin stund ble det, og de gleder seg allerede til neste gang.


 

 

Annie har kontrollen Annie har kontrollen 

Aud og Torill  Aud og Torill  

Diakon Kirsti, Mary, Elseba og Liv.  Diakon Kirsti, Mary, Elseba og Liv.  

Annonser


Medlemmer