Mange leser mer enn 10 bøker 

 

Vi har en tid hatt gående en spørreundersøkelse vedrørende våre lesevaner på medalsavisa.no. Resultatene viser at over 61 % av de som har stemt leser flere enn 10 bøker i løpet av et år. Nærmere 22 % leser 4-10 bøker i løpet av året, mens mindretallet (17 %) leser 1-3 bøker i samme tidsperiode.  

15.05.2008 -
Kategori: Arkiv

Landsstatistikken viser at en av fire leser bøker en gjennomsnittsdag, og at andelen som leser bøker har vært stabil de siste åra. Jenter og kvinner er de ivrigste bokleserne og det leses mest bøker blant dem med høy utdanning. Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn.

Andelen boklesere sank noe i første halvdel av 1990-tallet, men har siden økt. 2007-tallene er omtrent på nivå med det som har vært gjeldende de siste åra. I aldersgruppen 9-15 år er det for eksempel slik at 17 prosent av guttene har lest bok en gjennomsnittsdag, mens andelen er 36 prosent blant jentene. Skjønnlitteratur, det vil si romaner og noveller, har vært og er mest populært blant bokleserne. Men flertallet av mannlige lesere velger også romaner framfor annen litteratur.

Det ble nok for få stemmer til å dra noen slutning av undersøkelsen blant våre lesere, men den forteller oss at størsteparten av de som leser bøker leser mange.


 

 

Annonser


Medlemmer