Med hovedkontor i Meldal

 

Meldal har blitt hovedkontor for en ny landsomfattende organisasjon! Natur og Motor heter organisajonen. Den skal jobbe for å fremme motorkjøretøyets posisjon i utmarkssammenheng i Norge, og bidra til forståelse om at motorkjøretøy og annet friluftsliv kan leve hånd i hånd uten betydelige miljømessige konsekvenser.

03.09.2007 -


Bakgrunnen til dette er et nytt lovforslag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN), hvor all motorferdsel i utmark i realiteten totalforbys. Vi mener dette er helt feil vei å gå, og vil for Meldal sin del bety at flere hyttefelt vil falle dramatisk i markedsverdi, og presset på områder liggende langs vinteråpen vei, vil bli betraktelig større. Ser også at enkelte lokalpolitikere uttaler seg om saken, uten å vise annet enn inkompetanse. Vi i Natur og Motor mener den eneste veien å gå, er å gi kommunene hjemmel i plan og byggningsloven til å selv utarbeide motorferdselsplaner, også løyper som kan brukes til rekreasjonsnkjøring. Når en så stor gruppes rettsoppfattning spriker så mye som det her legges opp til, frykter vi at dette vil føre til enda mer ulovlig kjøring enn i dag, også her i Meldal. Snøscooteren er kommet for å bli. Ikke alle nordmenn er født med ski på beina, sekk på ryggen og nisselue. Du skal ha nisselua rimelig langt nedover ørene for å tro at 220 snøscootere i Meldal (70 000 i Norge) skal parkeres i vedskulet og ikke bli brukt mer. Det finnes bevis for at motordur ikke forstyrrer dyrelivet. En snøscooter utøver mindre trykk per cm2 snø enn det en skiløper gjør. Norges snøscooterpark slipper ut 16 000 tonn co2 pr år, fritidsbåtene slipper ut det dobbelte på EN time. Snøscooteren skader vegetasjonen mindre enn det oppkjøringen av alle skiløypene gjør, som ofte blir gjort av store tråkkemaskiner som ofte har en roterende fres bak. Snøscooteren har ikke skadet annet enn enkelte folks ego!

Skrevet av John Tore Syrstad, Styreleder Natur og Motor

Annonser


Medlemmer