Medlemsmøte i Løkken Utvikling


Medlemsmøte i Løkken Utvikling tirsdag 4. september med etterbruk av skolebygninger som hovedtema.

03.09.2012 -
Etterbruk av skolebygningene er hovedsaken når Løkken Utvikling inviterer til medlemsmøte. Høstens første medlemsmøte holdes tirsdag kl 18:00 på Bergmannskroa.

Det er viktige saker for stedsutviklinga på Løkken som er tema denne gangen. Meldal kommune har invitert lag og organisasjoner til å komme med innspill til hva skolebygningene på Løkken kan inneholde når den offentlige skolen flytter ut på nyåret. Dette vil bli hovedtemaet på tirsdagens medlemsmøte. Håpet er at det kommer opp mange gode ideer, som da fører til at det sentrumsnære skoleanlegget skaper forsterket aktivitet i sentrum.

På møtet vil det også bli muligheter for å komme med tilbakemeldinger fra Bergmannsdagene som ble arrangert i begynnelsen av august. Intensjonen er å evaluere om dette er et arrangement Løkken Utvikling skal involvere seg i framover. Avslutningsvis vil det også bli en diskusjon om hvilke andre stedsutviklende saker foreninga skal bruke krefter på.

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer