Meldal AUF

AUF

Etter flere år tar nå Meldal AUF opp igjen aktiviteten. Vi har satt ned en styringsgruppe og planlagt valgkamp sammen med Meldal Arbeiderparti. Vi mener det er viktig at ungdommen i Meldal har mulighet til å påvirke politikerne og de politiske partiene gjennom politiske ungdomsorganisasjoner. Sammen vil vi finne de beste løsningene for ungdommen i Meldal. AUF er Norges største politiske ungdomsorganisasjon og ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. Vi tror at store utfordringer krever felleskap, ikke egoisme. Vi tror at store utfordringer krever sosialdemokratisk politikk.

14.08.2011 - Frode Langeng

I Meldal AUF er vi opptatt av at alle skal ha like muligheter og vi ønsker å ta hele bygda i bruk. Vi vil at ungdommen skal være stolt av å komme fra Meldal og ønsker å etablere seg her i kommunen. Derfor er samarbeidet mellom ungdomsskolen og videregående skole så utrolig viktig. Desentralisert videregående utdanning med sterk tilknytning til næringslivet og godt utbygde lærlingeordninger sikrer at flere bosetter seg der de selv er oppvokst. Meldal kommune er en kommune med mange muligheter. Engasjerte ungdommer må jobbe fram de sakene vi brenner for, vi må ta tak for å skape den kommunen vi vil bo i, i framtida. 

Besøk oss på Facebook: Meldal AUF

Ellen Haugen Bergsrønning, Stig Tore Stafne, Britt Tone Berntsen, Kristine Løfshus Solli og Tor Håkon Syrstad.

AUF.jpg

APbutton.jpg
 

Annonser


Medlemmer