Meldal Bygdemuseum har fått venneforening

 

Meldal Bygdemuseums venner ble stiftet i Sølbergs-låna torsdag kveld.


26.05.2011 - Anne Mari Svinsaas

Med en venneforening som fungerer, vil det bli enklere å løse de ulike oppgavene på museet. Venneforeningen får ansvar for at en del vedlikehold, gressklipping, vårrengjøring, arrangementer o.l. blir gjennomført.

20100808_0598.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i venneforeningen består av Helga Anda, Laila Fagerhaug Grut, Kjell Dalheim, Fredmund Sandvik og Ingrid Voll. Vara til styret er Åshild Sande og Oddrun Fiske Johansen. Styret skal konstituere seg selv så fort det lar seg gjøre.

Stiftelsesmøtet vedtok også foreningsvedtekter. Vedtektene blir presentert på meldal.no senere, men det vil koste 100 kroner å bli medlem i venneforeningen, og det nye styret håper naturligvis på stor innmelding.

For at arbeidet på museet skal bli utført med en viss kontinuitet, vil det bli opprettet arbeidsgrupper. Foreløpig er følgende grupper planlagt: Vedlikehold, formidling og salg.

Kari Garberg orienterte stiftelsesmøtet om at det vil bli ansatt daglig leder i 50 % stilling ved museet - sannsynligvis i løpet av høsten.

Annonser


Medlemmer