Meldal - en statsbudsjettvinner?

 

Statsbudsjett er innviklede saker, men enkelte tall kan tyde på at Meldal er en aldri så liten budsjettvinner i vårt fylke.


08.10.2012 -

Meldal er, sammen med Skaun, den kommunen i Sør-Trøndelag som får størst prosentvis økning på statsbudsjettet ved sammenligning med RNB (revidert nasjonalbudsjett) og anslag på regnskap.

Både når det gjelder vekst fra anslag på regnskap 2012-2013 (5,5%) og vekst fra RNB (6,3%) har Meldal stor økning sammenlignet med nabokommunene.

Meldal  befinner seg også blant de desidert laveste når det gjelder gjennomsnittlig gjeld. 35 912 kroner er det beløpet hver meldaling har i netto lånegjeld - det vil altså si kommunens gjeld fordelt på hver innbygger.

E.E. og A.M.S.

Kilde: statsbudsjettet.no

Annonser


Medlemmer