Meldal Frivilligsentral i kommunestyret

 

Meldal Frivilligsentral orienterte om virksomheten på kommunestyremøtet onsdag kveld.


16.11.2011 -
Frivilligsentralens styreleder Kjell Dalheim og daglig leder Anne Mari Svinsaas fortalte om Meldal Frivilligsenstrals aktivitet, planer og om ønsket om midler til større stillingsandel enn 50 % daglig leder-stilling som sentralen har nå.

Frivilligsentralens aktivitet spenner fra ledsagertjeneste til dansekurs, fra sjåfør-rekruttering til ledelse av store arrangementer, fra en trivelig prat til omfattende møtevirksomhet. En 50 prosents stilling som daglig leder tilsvarer 18, 75 arbeidstimer pr. uke, og sentralens styre ønsker å påvirke Meldal kommune til å utvide sin støtte til sentralen for på den måten å generere utvidet statstilskudd og dermed større lederstilling.

- Vi har mange planer og mye vi vil holde på med, derfor er det viktig for oss og for hele bygda at frivilligsentralen får flere timer å "rutte" med. Dette er et viktig arbeid som engasjerer frivillige som igjen kan dekke behov i befolkningen, sier styreleder Kjell Dalheim.

Ordfører Are Hilstad er enig i viktigheten av frivilligsentralens arbeid og mener frivillighet og frivilligsentralene går rett inn i planene for den nye samhandlingsreformen der helseforebyggende tiltak og aktiviteter, spesielt for hjemmeboende eldre og uføre, blir tillagt stor vekt.

Annonser


Medlemmer