Meldal kommunes kulturpris 2007

 

Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Meldal kommune, men kan også tildeles personer som på annen måte er nær knyttet til kommunen

16.03.2007 -

Annonser


Medlemmer