Meldal kommunes kulturpris 2009

Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Meldal kommune, men kan også tildeles personer som på annen måte er nær knyttet til kommunen.Les mer

25.02.2009 - Magne Vullum
Kategori: Siste fra kommunen

Annonser


Medlemmer