Meldal Landbrukssenter har huset fullt

 

Firmaet ble startet i 50-årene, da momsen kom, forteller Eivind Fossmo ved Meldal Regnskapslag.

28.02.2007 -
De har holdt til i Landbrukssenteret siden 1986, da Meldal Sparebank flytta inn i nytt bygg. Gammelbankens lokaler ble leid ut, og vi var de første som leide her, sier han. De har 6 ansatte og fører regnskap for ca. 200 kunder. Han forteller om store endringer siden starten. De største kom med datamaskinene, og det er blitt mange endringer i regelverket. Nå skal alt kontrolleres og det er mye skjemaarbeid. Det er blitt mer papir, det tas kopier av alt og dette skal arkiveres. Regnskapskontoret flyttet i februar 2005 inn i nyoppussa lokaler. Det var kun vi som var her da arbeidet pågikk, sier Eivind. For tiden er alt utleid og det er totalt 8 leietakere i Meldal Landbrukssenter.

Annonser


Medlemmer