meldal.no flytter inn i Næringslivets Hus

 

meldal.no har inngått leiekontrakt med Salvesen & Thams om leie av kontorlokaler i Næringslivets Hus på Løkken Verk.


16.04.2013 -

- Forberedelse til innflytting er godt i gang. I løpet av uka skal vi være på plass. Her vil nylig engasjert daglig leder Frode Langeng holde til - og samtidig er det plass til redaksjonsmedarbeiderne ved behov, sier styreleder Marit Mjøen.

meldal.no har også tidligere leid lokaler i Næringslivets Hus, og nå er virksomheten i ferd med å øke aktiviteten igjen og behovet for eget kontor er her igjen.

På årsmøtet ble det vedtatt å be styret starte arbeidet med å engasjere daglig leder i 50 prosent stilling. På siste styremøte ble det avdekket behov for å engasjere daglig leder umiddelbart, og det ble enstemmig vedtatt å engasjere Frode Langeng i jobben.

Daglig leder får hovedansvaret med å drive markedsføring av det ultralokale nettstedet inn mot næringslivet. meldal.no er både en nyhetskanal for lokalt næringsliv samtidig som en ønsker å utvikle nettstedet som annonseorgan.

meldal.no har fått utviklingsstøtte fra Meldal kommune gjennom kraftfondet. Med 200.000 kroner i støtte over to år, ønsker formannskapet å bidra til å utvikle en nettbasert nyhetskanal. Det er et spennende prosjekt og målet er å oppnå markedsføring av Meldal. I dag ble ordfører Are Hilstad, rådmann Roy Fritzon og styreleder Marit Mjøen enige om en samarbeidsavtale.

Annonser


Medlemmer