Meldal sist blant fire "naboer", nest sist av åtte

 

     

Meldal brukte bare 808 kroner per innbygger på kulturskolen de siste tre årene. Det gjør oss til en av de "grådigste" på dette omådet i vårt kommunenabolag.


31.03.2013 -

Statistisk senttralbyrå har summert netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger for årene 2010, 2011 og 2012. Meldal er ikke blant kommunene som bruker mye penger på kulturskolen. Blant våre nærmeste naboer fordeler disse driftsutgiftene seg slik: Rennebu  1214, Orkdal 1016, Rindal 964 og Meldal 808 kroner per innbygger.

Avisa Sør-Trøndelag meldte i en artikkel før påske at det er Hemne som er den kommunen i vår nærhet som bruker mest penger på kulturskolen, mens Snillfjord er absolutt jumbo i vårt distrikt med 393 kroner. Men Meldal er altså nest dårligst av åtte nabokommuner: Hemne bruker 1546 kroner, Skaun 1162, Agdenes 831 og Snillfjord 393 kroner.

- Det er selvfølgelig ikke stas å komme dårlig ut på slike rangeringer, sier ordfører Are Hilstad. - Samtidig viser oversikten at det ikke er de helt store forskjellene i ressursbruken på kulturskolen mellom kommunene Meldal, Agdenes, Rindal, Orkdal og Skaun, - og at Hemne skiller seg ut med vesentlig mer ressurbruk enn oss andre, mener ordføreren.

Hilstad påpeker også at det ikke alltid er viktigst å bruke mest ressurser på en tjeneste, og at det ikke automatisk er en sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet. - Vi må ta slike rangeringer og lister for det de er. Jeg vil absolutt påstå vi har en god kulturskole i Meldal, med dyktige lærere og ledelse som får mye ut av de ressursene de har. Med økte ressurser kunne kulturskolen naturligvis ha et breiere tilbud, f.eks tilbud om sangundervisning, sier Are Hilstad.

- Kulturskolen arrangerte nylig sin årlige konsert Cool Tour. Dette må vel være et svært godt eksempel på at Meldal kulturskole får mye ut av ressursene sine?

- Absolutt! De siste par årene har kulturskolen dessuten satset på "klassisk aften" i Orkla Gjestebolig, og prosjekttilbudet "Lys, lyd og sceneproduksjon" har også vært en spennende satsing det siste året. Det viktigste er jo hvor mye en får ut av de ressursene en har, og der mener jeg Meldal er gode! Noen stor opptrapping av ressursene til kulturskolen kan jeg selvfølgelig ikke love. Men slike oversikter er nyttige for oss folkevalgte i den forstand at vi ser at vi ikke bruker mye penger på kulturskolen sammenlignet med våre nabokommuner, og det bør derfor ikke være denne tjenesten vi bør kikke på når vi skal lete etter innsparinger i driftsbudsjettene i årene framover, avslutter ordfører Are Hilstad.

 

Tekst og foto: AMS

 

Annonser


Medlemmer