Meldal skolekorps 50 år.

 

1.juni var dagen da Meldal skolekorps hadde bestemt seg for å feire seg selv en smule.

06.06.2007 -

Det var om våren i 1957 at noen personer var samlet og valgte ei nemnd som skulle prøve å starte opp med et skolekorps i Meldal. Denne nemnda bestod av Ottar Westerhus,leder, Gunvor Lian, Dordi Øverland, Asbjørg Ree og Sivert Resell. De satte igang med å samle inn penger og våren 1959 ble det satt igang med notekurs for interesserte, og Grefstad skulekorps var et faktum. Nå er det gått 50 år, korpset heter Meldal skolekorps, og musikerne kommer fra hele kommunen. Mange ville være med og feire korpset, både dirigenter og musikere fra før og nå var til stede sammen med styremedlemmer og andre inviterte gjester. For anledningen hadde de stablet et "veterankorps" på bena som klarte seg riktig bra, selv om noen ikke hadde øvd på lenge. Torbjørn Strand ble utnevnt til æresmedlem for sitt lange engasjement som dirigent, lærer på instrument og støttespiller. Som en kuriositet kan nevnes at familiene Lillemo og Kalseth hadde skaffet fire musikere hver til korpset.


Aud Inger Kalseth

Annonser


Medlemmer