"Aksjon 50-øring" - også i Meldal Sparebank

 

Også i Meldal Sparebank er det mulig å støtte Kreftforeningens aksjon "50 øre for deg - gull verdt for kreftsaken".


26.04.2012 -

I forbindelse med at 50-øringen opphører som tvungent betalingsmiddel fra og med 1. mai 2012 så har Kreftforeningen startet en aksjon hvor de oppfordrer folk til å donere mynter de måtte ha i skuffer, skap, lommer osv. til kreftsaken.

På sine egne hjemmesider nevnes flere større banker Kreftforeningen har inngått avtale med slik at man setter inn pengene på Kreftforeningens konto uten gebyr eller andre kostnader. Siden Terra-gruppen ikke er nevnt så har vi rettet en forespørsel til Meldal Sparebank om dette, og de er selvsagt behjelpelige med å sette inn pengene på Kreftforeningens konto 1503.25.30114 uten kostnader for de som vil bidra.

meldal.no bringer herved informasjonen videre, og oppfordrer leserne til å støtte en god sak når man likevel skal innløse disse myntene.

Grafikk: kreftforeningen.no

Red: EE

Annonser


Medlemmer