Meldal.no og medlemskap

 

Prisliste for nettportalen meldal.no

07.02.2007 -
Næringsliv:
Medlemsavgift kr 1500,- pr. år
Du får link til hjemmeside eller infoside med logo eller bilde og opplysninger som du ønsker skal være med.
Innrykk av stillingsannonser og andre bekjentgjørelser er gratis for medlemmer. Bedrifter faktureres for medlemsskapet.

Lag og organisasjoner:
Medlemsavgift kr 400,- pr. år
Du får link til hjemmeside eller infoside med logo eller bilde og opplysninger som du ønsker skal være med.
Innrykk om arrangementer er gratis for medlemmer.

Privatpersoner:
Medlemsavgift kr 100,- pr. år
Du får direkte linje til privat hjemmeside.

Støttemedlemmer:
Om noen setter pris på det arbeidet vi gjør, og ønsker å bidra for å få en mest mulig levende portal, kan du støtte oss med kr 100,- pr. år.
(Støttemedlemmer vil bli kunngjort på portalen)
Lag og organisasjoner og private viser sitt medlemsskap ved å betale inn beløpet til
konto nr. 4260 70 31295

Annonsering:

I høyre margfelt (hovedsponsorer): kr 4500,- + MVA pr. år.

I venstre margfelt:
Denne annonseringen vil bli priset etter størrelse og hvor lenge den skal stå

Stillingsannonser: kr 250,- + MVA. Gratis for medlemmer.

Kunngjøringer: kr 100,- . Gratis for medlemmer.

Annonsering på markedsplassen: Gratis for varer inntil kr 10000,-.
Ellers: kr 250,- + MVA pr. måned.


Annonser


Medlemmer