meldal.no og meldalsnett.no slår seg sammen


De to nettstedene www.meldal.no og www.meldalsnett.no har fusjonert. Nettstedet beholder navnet www.meldal.no og virksomheten er organisert som et BA (andelslag). Ola Løseth er styreleder og Marit Mjøen er engasjert som redaktør. Styret roser Steinar og Britt Olsen for det gode arbeidet og engasjementet de har lagt ned i oppbyggingsfasen av nettstedet.

30.11.2007 -

I ei pressemelding fra styret heter det:
Etter ett års drift var tiden moden for viderutvikling av både virksomheten og nettstedet www.meldal.no. Det ble innledet samtaler med www.meldalsnett.no for å finne muligheter for samarbeid. Dette ville gi et bedre økonomisk fundament for videre drift.

Fruktbare samtaler med Per Sigbjørn Stølen og Magne Vullum som har drevet www.meldalsnett.no, la grunnen for en sammenslåing. Sammenslåinga skjer ved at www.meldal.no BA kjøper innhold og kompetanse som ligger i www.meldalsnett.no. Dette medfører også at www.meldal.no får ny leverandør av web-tjeneste som nå blir Grytting AS og vi får programvaren AddSite. Dette er et modulbasert og svært brukervennlig publiseringsverktøy som forenkler oppdatering.

www.meldal.no vil fortsatt være en informasjonskanal for det som skjer i Meldal.

Vi vil fortsette samarbeidet med alle dere som ønsker å formidle nyheter og fortelle om det som skjer i Meldal gjennom ord og bilder.

Vi vil også fortsette det gode samarbeidet med næringslivet som helt fra hjemmesiden kom på lufta 31. desember 2006 har vist oss tillit ved å være med som annonsører og andelseiere.

Samarbeidet med Meldal kommune og andre bidragsytere har vært viktig, og sammenslåing av de to lokale nettstedene håper vi skal bidra til at vi blir en enda bedre samarbeidspartner.


Annonser


Medlemmer