Midt- Norsk stedsutviklingskonferanse

 

Samspillet mellom næring og samfunn, NASA -arrangeres på Bergmannskroa Løkken Verk onsdag 6. juni 07. Åslaug Haga, Tore O. Sandvik og Stein Lier- Hansen kommer.

10.05.2007 -


• Hva skal til for å utvikle og opprettholde et attraktivt tettsted?
• Hvilke kvaliteter bør stedet ha og hvordan bør vi innrette oss?
• Konferansen skal bidra til å utvikle robuste regioner og lokalsamfunn i et tett samarbeid mellom offentlige deltagere og næringslivet.

Konferansen er et samarbeid med lokale aktører, Husbanken og Sør- Trøndelag fylkeskommune

Påmelding til Steinar Anda, ste-anda@online.no, frist 25.mai.

Konferanseavgift inkl. lunsj og 3-retters middag kr 1900,-

Program

09.30 Registrering og velkomst

Hva vil vi
10.00 Midt- Norge mot 2015 v/ fylkesordfører Tore O Sandvik
10.15 Hvordan kan næringslivet bidra i utvikling av lokalsamfunnene v/ dir. Stein Lier Hansen, Norsk Industri
11. 00 Lunsj med kulturelt innslag
12.15 Stedsutvikling, med hjerte for attraktive steder ved kommunal- og regionalminister Åslaug Haga
12.45 Innovative miljø, hvorfor har Leksvik lyktes v /fylkesråd i Nord- Trøndelag Einar Strøm
13. 10 Fruktpause

Hvordan
13. 20 NHO strategi for en langsiktig og bærekraftige utvikling v/ regiondirektør, Merethe Storødegård
13.50 Hvordan kan Midt- Norge ta gevinst fra NTNU & SINTEF v/ daglig leder LIV, Jan Onarheim
14.20 Gruppearbeid, fine ord og tanker, under ledelse av Agnar Johansen, SINTEF
16.30 Paneldebatt, ledet av Torgeir Anda, Dagens Næringsliv
17.45 Oppsummering og veien videre v/ fylkesordfører Tore O. Sandvik
18.00 Musikalsk aperitiff
18.30 Middag på SANS Bergmannskroa.

Annonser


Medlemmer