Misvisende regnskapstall for meldal.no 

 

Når meldal.no legger ut et så misvisende regnskap på sin portal som forvirrer noen utvalgte, må jeg i rettferdighetens navn legge de riktige tallene på bordet. Jeg hadde egentlig aldri tenkt å gå ut i media med denne saken, men ettersom det kommer slibrigheter i gjesteboka til medalsavisa.no og andre steder vedrørende mine honorarer, bør dette forklares litt nærmere.  

09.04.2008 -
Kategori: Arkiv

Jeg vil samtidig påpeke at alt som er gjort fra vår side hadde styrets godkjennelse. At vi godtok å få betalt for kun 10 timer pr. uke fra mai, men fortsatte å jobbe 30, er vår egen feil. Vi følte ansvar for produktet vi hadde skapt, våre sponsorer og bidragsytere, og ønsket å gi noe tilbake.
Vi kan ikke lenger la krefter som ønsker å ta fra oss levebrødet få fortsette å spre usannheter. Derfor legger vi nå ut de eksakte tallene for Meldal Trykkeri sitt engasjement for www.meldal.no.


Kjøpte tjenester fra Justfixit
Programvare bestilt av styret: fakturert 21.12-2006
40 000,-
Verktøy for markedsplassen bestilt av styret: fakturert 21.02-2008
8 000,-
Kartløsning bestilt av styret: fakturert 30.05-2008
55 000,-
Totalt betalt for verktøy/webløsning/kart
103 000,-
Alle priser ble gitt på forhånd og vedtatt av et samlet styret.
Fra Meldal Trykkeri
Arbeid med nettportal 2006/2007 171 timer á 350,-
59850,-
Arbeid med nettportal 15.01 – 30.04-2007 700 timer á 350,-
245000,-
Fakturert etter avtale med styre mai/juni 2007 92 timer á 350,-
32200,-
Fakturert for juli 2007 44 timer á 350,-
15400,-
Fakturert for august 22 timer á 350,-
7700,-
Fakturert for sept. 40 timer á 350,-
14000,-
Fakturert for oktober 46 timer á 350,-
16 100,-


Totalt for arbeid med portalen fra 6.nov.- 2006 - 26.nov.- 2007 har Meldal Trykkeri med sine 2 ansatte, som tilsammen har jobbet godt over et årsverk for portalen, mottatt kr. 390 250,- fra www.meldal.no.
Timeprisen på kr. 350,- var godtatt av styret og er den prisen Meldal Trykkeri tar for grafiske tjenester, og inkluderer bruk av eget utstyr, strøm, lokaler, forsikring, regnskapshonorar, bilutgifter, lønn, feriepenger, sosiale utgifter m.m.

36 fakturerte timer for november 2007 er ennå ikke betalt til Meldal Trykkeri.

Alle prisene er uten MVA

De 700 ufakturerte timene som er utført med tanke på og lovnad om egen framtidig arbeidsplass kunne jeg selvfølgelig brukt til andre inntektsgivende gjøremål, om jeg ”bare hadde visst”. Det ble aldri beregnet en eneste krone i kjøreutgifter.
Jeg håper dette kan oppklare noen av spekulasjonene vedrørende mine ”ekstreme” honorarer etter mitt engasjement for www.meldal.no.

Steinar O. Olsen
Redaktør for Medalsavisa

 

Annonser


Medlemmer