MMS-reisebrev fra Skottland tirsdag

 

Løft Meldal opp og fram sitt lakseprosjekt har tatt med seg 18 meldalinger til elva Dee utenfor Aberdeen. Vi ser på turisme og forvaltning av elva. I dag har vi sett på tilrettelegging av gyteforhold i sideelver. 

21.10.2010 - Frode Langeng

19102010063.JPG

Hilsen fra Torkjell Orre Rye

Annonser


Medlemmer