Moderne eggproduksjon i Meldal

Frokost made in Meldal!

Det er Elisabeth og Bernt Solberg som etter tre måneder er oppe i forventet eggproduksjon i et flunkende nytt hønsehus på Storås.
Det er Bernt som har invitert sine arbeidskolleger til en omvisning. Mange kolleger med barn og flere nysgjerrige bekjente møtte kl. 10.00 lørdag morgen.


19.01.2009 - Frode Langeng

Se mange bilder under artikkelen!

Det er Elisabeth og Bernt som har planlagt, bygget og igangsatt ett av de mest moderne eggproduksjonsanleggene i landet.

Dette anlegget er ett av tre eggproduksjonsanlegg i kommunen. I de tre anleggene er det til sammen 23000 høner.

Bakgrunn
Vi besøker en familie med lange tradisjoner innen eggproduksjon. Det var Elisabeth sin bestefar Ivar Holte som startet med både egg- og kyllingproduksjon i 1930. Sønnen Ola fortsatte eggproduksjonen sammen med Liv i nytt anlegg i 1969. Dette ble renovert med ny innredning i 1980. Det er dette anlegget som nå er blitt erstattet med nytt.

Det er kommet nye krav fra myndighetene, disse må alle eggprodusenter oppfylle fra 2012. Hovedfilosofien med de nye forskriftene er at dyrenes instinkt skal brukes for å få til best mulig trivsel. Trivsel gir også den største produksjonen over tid.  
Elisabeth og Bernt fant det mer rasjonelt å bygge nytt istedenfor å bygge om det gamle hønsehuset.
   
Både Elisabeth og Bernt har sine faste jobber som de ønsker å fortsette med. En ny og ikke minst rasjonell eggproduksjon med et minimum av arbeidstimer var også en forutsetning.

Investering
Investeringskostnaden er blitt kr 3,7 millioner for det nye hønsehuset med innredning og utstyr samt nyervervet tomt. Lån i Lokalbanken Meldal Sparebank ble valgt istedenfor leasing. Bernt sier at dette er en ekstra sikkerhet hvis det skulle oppstå ekstraordinær driftsstans.

Bygging
Ved siden av fast jobb har det sist sommer blitt mange og lange kvelder med grunnarbeid, legging av rør i grunnen og klargjøring for støping av grunnmur og golv.
Bygget er av stål og levert spesialtegnet for hønseri. Monteringen var preget av kompetente og spesialiserte håndverkere.

Hønsehuset
Hønsehuset er av frittgående type og består av tre avdelinger, hønsehus, eggpakkeri og lager. Bygningen er med skråtak og åpen himling.
I hønsehuset, som er av frittgående type og med Aviar innredning, er plassen godt utnyttet med tre langsgående linjer bestående av tre etasjer der midterste etasje er for egglegging. I tillegg til disse tre etasjelinjene blir det fire åpne områder fra golv til tak hvor hønene kan konversere fritt seg imellom. Tre haner gol henrykt over å kunne dele på 8000 høner.
Temperatur, fuktighet og utlufting er nøye kontrollert. Det samme gjelder tilførsel av for og vann.
Oppvarmingen kommer fra hønenes kroppsvarme. Gjødsla samles opp og bringes ut av hønsehuset med motordrift.
Regulering av lysmengde er en egen vitenskap og kompetanse for en optimal eggproduksjon. Det er mørkt om natta. Lyset slås på tidlig om morgenen og styrken økes gradvis. Motsatt prosedyre om kvelden. 
Hønene legger eggene om morgenen, eggene triller ned på et bånd som samler og frakter eggene inn til eggpakkeriet.
I pakkeriet føres eggene videre på bånd der det er en betjent kontrollstasjon hvor en foretar en grovsortering av eggene. Her fjernes noen knuste og skitne egg, for små og for store egg og noen fjør som henger på eggene.
Eggene ledes så inn på rekke og rad og 30 og 30 suges opp og plasseres på brett. Deretter plasseres 6 og 6 brett på hverandre før de flyttes manuelt over på europall. Fylte europaller transporteres så til kjølerommet. Nortura henter eggene en gang hver uke. Det er hos Nortura en endelig  finsortering av eggene gjøres før de sendes ut i butikk og blir til lekkerbisken på våre fat.

Driftsstart
Just in time preget oppstarten av anlegget. Onsdag 15. oktober skulle 8000 kyllinger komme til det flunkende nye og moderne produksjonsanlegg på Storås. Mandag i samme uke ble innredningen ferdig montert og strøm tilkoblet. Det var kun en reservedag for å rette opp eventuelle feil. 8000 kyllinger var forlengst bestilt til å komme onsdagen, de var ikke til å snu. Onsdagen var alt i orden! Bernt bar spenningen med stoisk ro og humør disse spennende dagene også!

Erfaringer
Nortura var på besøk i oppkjøringsperioden. Bernt forteller at de ble imponert over uvanlig rolige og trygge høner i det nye anlegget. For å oppnå dette skifter alle familiemedlemmene på å besøke og stelle hønene daglig. Døtrene Anne og Linda var bortreist under vårt besøk.
Det gjelder å bevege seg rolig og lavmælt, skifte klesdrakt fra dag til dag og prate/synge med og for hønene. Jeg fikk ikke lov til å synge ”Pål sine høner..”, meget forståelig, spør du meg. 
De har nå kommet opp i vel 50000 egg for uka, dette er i tråd med forventningene for nyanlegget.   Bernt sier at årsomsetningen må være på minst 2 millioner for lønnsom drift. Det er spennende å se om utsalgsprisene følger driftsutgiftene.

Omvisning
Vi besøkende fikk en interessant omvisning som Elisabeth, Bernt og yngstejenta Malin ga oss.
Det vær særlig nyttig for de yngste besøkende å se hvor eggene kommer fra, og for alle andre den rasjonelle produksjonen. Det er tross alt nærmere 8000 høner og egg som skal tas vare på hver dag.
  
Vi har besøkt en familie som bekrefter at ”hardt arbeid over lang tid” gir resultater. Dessuten er smittende humør godt å ta med seg på hjemturen etter et interessant besøk.
Takk for brus, kaffe og kaker også!

Olav S.

Foto: Olav S

 Nytt anlegg for moderne eggproduksjon

 

Foto: Olav S

 Noen av hønene...

 

Foto: Olav S

Unghøner.

 

Foto: Olav S

 Eggpakkeriet. Eggene kommer igjennom veggen fra hønseriet.

 

Foto: Olav S

Elisabeth sorterer ut ukurans med et smil.

 

Foto: Olav S

Malin hjelper mamma.

 

Foto: Olav S

Pass på!

 

Foto: Olav S

Eggene kommer på rekker.

 

Foto: Olav S

30 egg overføres til brett.

 

Foto: Olav S

Eggbrettene stables.

 

Foto: Olav S

Bernt legger på pall.

 

Foto: Olav S

3435 egg så langt i dag.

 

Foto: Olav S

Møkkete egg vaskes.

 

Foto: Olav S

Lyse lokaler med flott utsikt.

 

Foto: Olav S

Malin og Bernt i kjølerommet foran mange tusen egg som er klare for henting.

 

Foto: Olav S

READY-TO-EAT!


Annonser


Medlemmer