Møte i Storås utvikling

 

Møtested er Stasjonpuben mandag 26.03.07 kl. 19.30

22.03.2007 -


AGENDA

• Meldal Sparebank

Tema: Bankfilialen på Storås v/bankrepresentant.

• Coop Orkla Marked Storås
Orientering om planer for arbeid og fremdrift v/ arbeids gruppe.

• Industriområdet - Boligtomtområder – Reguleringsplan for Storås.

• Bedrifts utvikling, eksisterende industri og handel på Storås.
Åpen diskusjon

• Organisering av Storås Utvikling
Forslag fra interim styre:
Styringsgruppe m/ totalt 4 personer.
Formann kr 5000.-
2 styremedlemmer kr 3000.-
Revisor kr 1000,-
1 sekretær. Betales etter regning.

• Valg av styringsgruppe.

• Finansiering/stemmerett/medlemskap. Første driftsår.
Medlemskap kr 1.000 + kr 500 pr ansatt fra 2-8 ansatte. + 250 kr pr ansatt fra 9-99
Alle ansatte har stemmerett ved personlig oppmøte.

Eventuelt.
Ønsker tilbakemelding om du/dere møter, pga servering.

For interim styre.
Joar Syrtadeng, Gunnar Sørløkk , Gjest Ove Lilleås

Annonser


Medlemmer