Møte om grunneierrettigheter 

 

Tid: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.30 Sted: Å Samfunnshus Grunneierrettighetene blir satt på prøve. De siste årene og ikke minst den siste tiden har grunneiere fått føle trykket fra storsamfunnet som på forskjellige måter vil ha en del av den grunnen vi eier.  

23.04.2008 -
Kategori: Arkiv

Den siste konkrete saken i Meldal i så måte er forståelsen av reinbeiteavtalen i Trollheimen satt opp i mot grunneiernes ønske om å utnytte utmarka si til utmarksnæring som bl.a. utlegging av hyttetomter.
I Resdalen er det nå stopp for alle nye reguleringsplaner inntil arealplanen blir revidert.
Meldal Bondelag å sette fokus på utfordringer, rettigheter og framgangsmåter i slike saker.
I tillegg ønsker vi en tidlig innvolvering i revidering av arealplanen for bl.a. Resdalen.

Til å innlede om temaet har vi:

Jon Gisle Vikan, Sør-Trøndelag Bondelag.

• Rettslige forhold omkring bl.a. den nye reindriftsloven.
• Samerettsutvalgets innstilling og konsekvenser for grunneierne.
• Grunneierrett generelt.

Kaj Remen, Meldal Kommune.
• Orientering om de sakene som det har vært konflikt omkring når det gjelder reinbeiteavtale og hyttetomter.
• Revidering av kommunens arealplan.

Arne L. Haugen, Stortingsrepresentant. Medlem i Næringskomiteen.
• Stortingsbehandlingen om ny reindriftslov.
• Særlov for reindrifta rundt Trollheimen (Trollhemsloven)

Bevertning.

VEL MØTT!


Meldal Bondelag


 

Annonser


Medlemmer