Møte om Montessoriskole 21. november

laereplan300x424

Styringsgruppa for Montessoriskolene i Meldal inviterer til informasjonsmøte på Bergmannskroa mandag 21. november.


14.11.2011 -

 

 - Vi er i full gang med å forberede oss til oppstart for våre to Montessoriskoler, skriver Morten Haugen og Lene Ree i et brev som går ut til foreldre som allerede har meldt sin interesse for Montessoriskolen.

- Målet har hele tiden vært å starte skolene til høsten neste år. Vi ønsker derfor dialog med dere foreldre slik at vi sammen kan skape en så god skole som overhodet mulig. Vi vil informere om Montessoriskolens innhold, prosessen rundt skolebygg og prosjektets planlagte fremdrift. Vi ber alle interesserte foreldre og foresatte om å møte opp for  informasjon og diskusjon om fremtiden for Montessoriskolene på Løkken, skriver Ree og Haugen.

Styringsgruppa for Montessoriskolen i Meldal er i gang med å utrede mulige alternativer for skolelokaler. Gruppa ønsker primært å benytte de eksisterende skolelokalene på Løkken (altså MuLb), men disse lokalene blir ikke ledige før høsten 2013, så man må ha ett eller flere alternativ på plass i begynnelsen av neste år.

På møtet kommende mandag vil Liv Iren Grandemo fra Markabygda Montessoriskole fortelle om rammene rundt og ikke minst om denne skoletypens innhold. Det legges opp til diskusjon og meningsutveksling på møtet.

- Når vi nå skal starte opp med en helt nye skole, har vi en alle tiders sjanse til å skape et miljø som er godt for ungene våre. Skolen vil arbeide etter rammene i opplæringsloven og etter en definert læreplan, men som foreldre har vi stor mulighet og makt til å påvirke skolens innhold. Dette blir interessant, så hjertelig velkommen til Bergmannskroa mandag 21. november kl. 19.00, melder Morten Haugen og Lene Ree i styringsgruppa for Montessoriskolene i Meldal.

Annonser


Medlemmer