Muggsoppen 

 

I en doktoravhandling fra Nasjonalt folkehelseinstitutt melder man om at barn som vokser opp i et hjem skadet av muggsopp, kan ha dobbel risiko for å utvikle astma.  

25.06.2008 -
Kategori: Arkiv

Det finnes få gode målemetoder for nivået av muggsopp innendørs, og det er vanskelig å finne ut hvor mye muggsopp hver person faktisk puster inn, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo. Men nå har Britt Rydjord kommet med en ny metode som kan måle blodets konsentrasjon av spesifikke IgG- antistoffer som er rettet mot muggsoppen.

Den kom nok også litt overraskende, nyheten om at muggsoppen kan gi deg depresjoner. Tidligere undersøkelser i Storbritannia har vist sammenhengen mellom muggsopp og depresjon. I mellom tiden satt et amerikansk forskerteam klar til å kunne gravlegge hypotesen. – Vi mente at så snart vi regnet med faktorer som klart kunne medvirke til depresjon, som jobbstatus og trengsel, ville vi se en hver sammenheng forsvinne, sier Edmond Shenassa ved Brown University i en pressemelding. – Men det motsatte var sant. Vi fant en sterk forbindelse mellom depresjon og det å bo i et fuktig , mugginfisert hjem.

Datagrunnlaget for studien stammer fra en undersøkelse i regi av Verdens helseorganisasjon i 2002 og 2003. Denne omfattet 5882 voksne mennesker og dere hjem ulike plasser i Europa.

- Det som er helt klart er betydningen av boligen som en indikator for helse, inkludert mental helse, konkluderer forskerne.

Selv om man er usikker på årsaken til denne overraskende sammenhengen, har de to hovedteorier. Den ene er følelsen av å ikke ha kontroll over omgivelsene. Den andre dreier seg om faktiske helseplager utløst av muggsoppen.


 

 

Annonser


Medlemmer