Mye folk på Montessori-møte

 

Mange interesserte foreldre møtte opp da styringsgruppa for Montessori-skolene i Meldal inviterte til møte mandag.


25.11.2011 -

Oppmøtet var godt nok til at det ble opprettet ei gruppe med foreldrekontakter fra alle de ti planlagte klassene.

– Vi kan vel fastslå at møtet ble et gjennombrudd for etableringen av privatskole i Meldal, sier styreleder Morten Haugen.

Som kjent foreligger det godkjenning til etablering av både Montessori barneskole og ungdomsskole. Under mandagens møte kom det opp mange til dels kritiske spørsmål, som ble besvart av styret.

-Heldigvis kom det opp mange spørsmål. Gjennom det fikk vi avlivet en rekke myter omkring etableringen av privatskole. Dette går ikke minst på at Montessori-pedagogikken ikke er så ulik pedagogikken i den offentlige skolen. Faktisk er det slik at den offentlige skolen på mange måter etterstreber å nærme seg Montessori. Dernest fikk vi forklart at dette ikke blir en skole for noen få. Egenbetalingen på kr 200,- per måned er til dekning av måltider som elevene skal få tilgang til, forteller Morten Haugen, som også fikk forklart at lærerne tilsettes på vanlige vilkår likt det som er tariff i den offentlige skolen.

Foreldrekontakter

Styret jobber nå ut fra en plan om oppstart høsten 2012. Foreldrene var samstemte om at man ønsker en midlertidig lokalisering i et midlertidig skolebygg ved Idrettsbygget. Deretter er styret pålagt å jobbe mot at når MuLb blir ledig, så skal Montessori-skolen inn dit.

-På møtet ble det satt ned en gruppe, med en foreldrekontakt for hvert av de ti klassetrinnene til neste høst. Den gruppen skal møtes allerede til uken, og vi skal komme ut med mer informasjon i første del av desember. For oss som har jobbet med denne saken i lang tid, var det artig med alle de tilbakemeldingene som kom på slutten av møtet. Vi tar til etterretning at informasjonen kanskje har vært for dårlig tidligere, men nå føler vi virkelig at foreldrene på Løkken vil ha dette tilbudet. Møtet ble et gjennombrudd for etablering av privatskole i Meldal, fastslår Morten Haugen i styringsgruppa.

Tekst: Endre Storholt

(Red: Anne Mari)

Annonser


Medlemmer