Næringsbygg pusses opp på Løkken

 

Coopen på Løkken fikk ny farve tidligere i sommer. Nå følger ytterligere to næringsbygg på med opp-pussing i sentrum. Både Løkken Varesenter og Heglebygget har fått ansiktsløftning, og det er kjempeflott og et viktig bidrag fra næringslivet til sentrumsutviklinga.

Løkken Varesenter (t.v.) og Heglebygget får ansiktsløftning. Foto: Olav Sigurd Kvaale


13.08.2008 - Marit Mjøen

Løkken Varesenter og Heglebygget. Foto: Olav Sigurd Kvaale

Løkken Varesenter, som eies av Grim Skjølberg, har i noen tid vært skjemmet av stillas. Sørfasaden er nå ferdig og alle stillas er borte og bygget er representativt i sentrumsbildet.

I Løkken Varesenter finner vi  Trafo AS,  Steigedals Regnskapskontor og en del av Intersport Løkken AS.  Alle er virksomheter som også har en vesentlig kundetilstrømning ikke minst fra Orkdal.

Heglebygget, som eies av Inge Skjuleng,  får  et nytt malingsstrøk. Er snart ferdigmalt og bygningen gir med det et bedre inntrykk for fastboende og ikke minst for besøkende.

I Heglebygget finner vi Ringlis Dekksenter, Fagerlia Produkter Inge Skjuleng og Romundstad El-service. Disse virksomhetene har også både lokal- og fjernkunder.

Firmaene kan du lære mer om ved å klikke deg inn til ”NÆRINGSLIV” under ”MELDAL PÅ NETT”  her på meldal.no .
Den enkleste måten er å bruke ”Søk i meldal.no”.     

Forskjønning av Løkken sentrum forsetter altså. I tillegg til at næringslivet satser, er også Meldal kommune i gang med en større opprustning av sentrumsområdet. Anbudsfristen for opparbeidelse av veg, parkeringsplasser og grøntanlegg i sentrum av Løkken går ut i morgen  14.08.08.

Det blir spennende å se resultatet.

Annonser


Medlemmer