Næringsforeninga og de videregående skolene

 

Fra leder i Meldal Arbeiderparti, Ingrid Skarstein, har vi mottatt følgende leserinnlegg:

Leder i Orkladal Næringsforening Odd Petter Thoresen har engasjert seg sterkt i saken om Skolebruksplan 3, både i lokalavisa og i høringsuttalelser. Ettersom Meldal Kommune er medlem av næringsforeninga føler jeg som meldaling og meldalspolitiker at det er behov for å kommentere dette engasjementet.


28.11.2008 - Magne Vullum
Kategori: Leserinnlegg

Jeg tror meldalinger flest støtter Thoresen og andre som har engasjert seg i saken når det gjelder målet om å sikre en god Orkdal Videregående Skole. I uminnelige tider har meldalinger sendt sine barn til Follo for å få skolegang og artium, og en god Orkdal VGS sikrer at vi slipper å sende våre små håpefulle langt bort på hybel i 16års-alderen. En betydelig opprustning og oppgradering av den videregående skolen i Orkdal er sånn sett noe vi i Meldal både støtter og kjemper for.
Thoresens engasjement den senere tid har derimot framstått mer som en kamp for sentrumsutvikling på Orkanger. Jeg vil minne om at Thoresen er leder for ei næringsforening som favner både Orkdal og Meldal og man kan lure på hvor godt fundert Thoresens vinkling er i næringsforeninga og blant meldalsbedriftene?  
Thoresens dommedagsprofetier når det gjelder flyttingen av de 57 plassene er en historieløs framstilling av virkeligheten. Helt siden 1946 har orkdalinger sendt barna sine til yrkesskolen på Løkken for å skaffe seg yrkesfaglig utdanning. Slik er det fortsatt. I Meldal har vi vært stolte av å utdanne ungdommer til industrien både i Orkdal og andre kommuner. Vi har på ingen måte oppfattet dette som å være til hinder for industriutviklingen i Orkdal, tvert i mot føler vi at vi gjennom den gode yrkesskolen har vært en bidragsyter til den industrielle veksten i Orkdal.
Hvorfor det nå blir krise i Orkdalsindustrien av at 57 yrkesfaglige elevplasser kanskje skal flyttes fra Follo til Meldal VGS blir dermed uforståelig. Hvorfor er dette så annerledes med plassene innen Service og Samferdsel og TIP?
Meldal VGS er en av ytterst få rene yrkesskoler. I Meldal kunne vi også satset på en kombinert skole som tilbyr langt flere plasser innen de studieforberedende linjene. Men det ville ha svekket Orkdal VGS og det er ingen tjent med. I Orkladalsføret har vi derfor vært tjent med at de to skolene utfyller hverandre og samlet sett gir et så komplett tilbud som mulig. Dersom flytting av 57 yrkesfaglige plasser fra Orkdal til Meldal kan bidra til å finansiere en vesentlig oppgradering av Follo utover de 45 millioner kroner som allerede er bevilget, så mener jeg og mange meldalinger at det er en god løsning. Dersom Service og Samferdsel er et tilbud man føler hører Orkdal VGS til så kan det hende denne flyttingen bare blir midlertidig, men det overordnede mål må likevel være å få på plass tilstrekkelige midler til at Orkdal VGS blir så god som mulig innen det som er skolens tradisjonelle tilbud, nemlig de studieforberedende programområdene. Vi ønsker to GODE videregående skoler i Okladalsføret, det bør Orkladal Næringsforening også gjøre.

Ingrid Skarstein
Leder Meldal Arbeiderparti

Annonser


Medlemmer