Natteravnene passet på natt til 17. mai

 

Natteravnene passer på barna våre!


17.05.2012 -
Mange natteravner både fra Natteravnene i Orkdal og Meldal var på plass på Storås 16.mai.

Festen med Sviks og ikke minst Stage Dolls samlet ungdom fra hele dalføret, og derfor kom også Natteravnene i Skaun og Orkdal med en "delegasjon" for å passe på ungdommene sammen med Natteravnene i Meldal, vaktmannskap og politi.

Natteravnene har andre forpliktelser og oppgaver enn både politi og vaktmannskap og skal ikke overta noen av disse gruppenes plikter. Der politi og vakter skal ivareta lov, orden og sikkerhet, skal Natteravnene være samtalepartnere for ungdommene, ta vare på dem som ikke kan ta vare på seg sjøl og varsle vakter/politi hvis de ser noe som disse bør ta seg av. Det er lettere for ungdom å ta kontakt med en natteravn enn med f. eks. politi hvis han/hun har problemer av noe slag - Natteravnene er et såkalt lavterskeltilbud til ungdom som har behov for hjelp og støtte i løpet av eller etter en fest, eller under en festival.

Natteravnene må ikke bli betraktet som en slags tjenesteytere; for eksempel som sjåfører - dette er klart misbruk av frivilliges innsats! Vi vet at foreldre har sagt til barna sine at de kan be Natteravnene kjøre seg hjem etter festen hvis de ikke får annen skyss, for "det er det Natteravnene er der for"...

Sånn er det ikke. Når Natteravnene har tatt på seg å ravne ved et arrangement, må de også være der til arrangementet er slutt og ta seg av de som trenger et medmenneske, ei skulder å gråte på eller ei hand å støtte seg til.

Takk til alle som gikk natteravn i natt - over hele landet var tusener av frivillige ute i kaldt og surt vær for å passe på det mest verdifulle vi har; barna våre.

Logo Meldal Frivilligsentral svart

Annonser


Medlemmer