N.M.K. ORKLA

 

NMK Orkla ble stiftet 21. april 1934 og er i dag 73 år, så klubben feirer 75 årsjubileum i 2009.

30.08.2007 -


Klubben har de siste årene søkt høyt og lavt etter et egnet område for en ny bane, for på Skjøtskift var det ikke mulig med utvidelse med tanke på en knøttebane, og likedan var ikke
banen godkjent lenger.
Når det gjelder knøttebanen, har klubben som mål å gi et tilbud til barn og unge fra 5-års
alderen og vil gjelde både ATV og motorcrossere (motorsykler).
For de som ikke har utstyr selv, vil klubben gå til innkjøp av utstyr til utleie, samt at vi vil bygge 1-2 bilcrossbiler for uleie, hvor rekrutter fra 15 år og alle klasser kan få bruke disse.
Vi håper å ha dette i orden til åpningen høsten 2008.
Når det gjelder nybanen er vi godt i gang, og for å si litt om den så blir rallycrossbanen ca. 1100-1200 meter, bilcrossbanen ca.900 meter og knøttebanen blir etablert på indre bane med forskjellige utformeringer og utfordringer.
Og så har vi planer om et nytt klubbhus og verksted.
Når det gjelder publikumsplasser, så blir det hær et eldorado for publikum på grunn av høydeforskjellen, hvor de får oversikt over hele banen.
Vi vil spesielt tilrettelegge for handicappede med asfalterte veien til publikumsplass og sanitæranlegg.
Styret er ydmyk og glad for at vi er kommet godt i gang, og ønsker alle motorinteresserte et spennende år i møte, og ser frem til åpningen høsten 2008.

STYRET:

Jan Fridjofsen, Leder
Ivar Sanden, Nestleder
Torill Fritjofsen, Sekretær
Siri Skorild, Kasserer
Geir Johnny Skorild, Styremedlem
Jan Ivar Lund, Styremedlem
Johnny Smenes, Styremedlem
Kjetil Rian, Styremedlem


Annonser


Medlemmer