Nødkalking av Bjørnlivatnet

 

5 og 6 september ble Bjørnlivatnet nødkalket. Utløpet var i ferd med å falle under pH3,5 som er svært lavt.


10.09.2011 - Magne Vullum

 
Med denne overflatekalkingen håper Direktoratet for mineralforvaltning (tidl. Bergvesenet) å skape en buffer framover i tid. Vatnet buffres opp til pH9 (nøytralt er pH7). Tilførsel av surt gruvevann er årsaken til at det nå var behov for nødkalking. Det forventes at det vil ta noen måneder før pH faller ned mot 3,5 igjen.

Kalk kommer med trailer fra Nord Trøndelag. Kalken pumpes over i spesiallekter som utfører selve spredningen av kalk på vannoverflaten. Kalken reagerer med metallkonsentrasjonene som felles ut og legger seg på bunnen av vannet samtidig som pH øker. Prosessen skaper mye "svevepartikkler" i vannet (suspendert stoff) det er dette som skaper den spesielle lys-brytningen som gjør at vannet ser sydhavsblått ut. Slammet som felles ut og sedimenterer defineres som spesialavfall pga tungmetallinnholdet.

Nøkkeltall:

  • Kalkforbruk: Mer enn 200 tonn.
  • pH før oppstart: 3,6
  • pH etter ferdig kalking opp mot 9
  • Kostnader: kr 2610/tonn eks mva. Tot. godt og vel en halv mill. eks mva. Transport, arbeidskraft og båt kommer i tillegg

OS

Nødkalking av Bjørnlivatnet

Nødkalking av Bjørnlivatnet

Nødkalking av Bjørnlivatnet

Nødkalking av Bjørnlivatnet

Nødkalking av Bjørnlivatnet

Annonser


Medlemmer