Norsk malurt

 

En av våre første planter etter istiden.

19.07.2007 -

Denne planten fant jeg nord/vest i Ilfjellet ca 1000 m over havet. Jeg har sett den i Trollheimen under Snota, ved Blåhø og på Seterfjellet.
Dette er norsk malurt, - en forholdsvis sjelden plante med kanskje størst utbredelse i Trollheimen. Den er en av de tidligste innvandrende plantene etter at isen forsvant. Den finnes på få plasser både i Norge og ellers i verden, men om den er lite utbredt såg den i alle fall ut til å
trives i Ilfjellet.


Ola L.
Annonser


Medlemmer