Ny kvardag for´n Ivar 

Ivar Syrstad overtok som ordfører i et kommunestyre med borgerlig flertall allerede i oktober, og 70 års Arbeiderpartistyre var over for denne gang. Ivar har vært deltakende i politikken i 2 tidligere perioder, og var en tid leder i hovedutvalget for utvikling og drift. Han stod også øverst på lista ved forrige kommunevalg. Han har derfor vært vant til å jobbe i opposisjonen, noe som har skapt godt samhold på borgerlig side. Nå har det nye flertallet muligheter til å få flertall for sine saker, og utfordringene står i kø for den den ”nye lokale regjeringa”.  

06.12.2007 -
Kategori: Arkiv

Gardbrukeren, kornbonden og agro-nomen har nå fått en ny hverdag. Ivar får garantert større arbeidsoppgaver enn han hadde i de ulike tillitsverva i landbruksorganisasjonene. Han har gått på idrettslinja på folkehøgskole, tatt etterutdanning på prosjektledelse og jobbet 2 år på Grønøra gjennom Meldal Bygdeservice. Nyordføreren er en omgjengelig kar, som har lett for å komme i kontakt med mennesker. Dette bør være en stor styrke i en slik jobb, hvor det er viktig å kunne kommunisere med alle. Det kan bli godt å få litt rekreasjon gjennom hobbyen som storviltjeger og avslapning på hytta ved Ryåndsjøen.
Ivar er nå mest opptatt av den negative befolkningsutviklingen i bygda, og ser stor utfordring i å snu denne trenden. Det tenkes hardt på tiltak som kan gjøres for å få ungdommen til å satse på Meldalssamfunnet.
Det er mange eldre i kommunen, og vi ligger prosentvis godt over det andre kommuner i fylket gjør når det gjelder innbyggere over 80 år. Arbeidsmarkedet er tøft, det er blitt kniving om den gode arbeidskrafta, derfor må noe gjøres for å skape tiltrekkende arbeidsplasser. Et realistisk mål må være å holde folketallet vedlike, da bør vi ta vare på ressurspersonene og legge forholdene tilrette.
Skolesaken har mange innfallsvinkler, forteller Ivar. Skolen er en motor i et lokalsamfunn, men avgjørelsene må også skje innenfor de økonomiske rammene. Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg er styringsgruppen som nå jobber med 3 modeller: 1. Beholde dagens struktur. 2. Barne- og ungdomsskole på Løkken, i tillegg til en felles skole for Grefstad, Storås og Å. 3. Ungdomsskole på Løkken og en felles barneskole for hele kommunen. Det pedagogiske tilbudet vil bli vurdert, både faglig og sosialt, og hva er best for elevene? Det blir dyrt å bygge nytt, men full rehabilitering av alle skolene vil også by på store kostnader. Nyordføreren mener det bør tas beslutning i denne saken første halvår i 2008.
Ellers har han registrert at næringslivet savner et kontaktpunkt i kommunen. Vi har ikke lengre egen næringskonsulent, og det vil muligens utredes om det er behov for en slik stilling.
At det er 4 tettsteder i bygda som prioriterer sine egne saker kan være både en ressurs og en svakhet, sier Ivar. Det skaper både entusiasme og i andre tilfeller noe splid, men alt engasjement er viktig. Han innser at bygdedyret ennå lever, men det skulle være en symbolsk handling at bygdedyret for en tid tilbake ble utstyrt med skjerf. Et skjerf kan som kjent både varme og kvele. Ivar håper på det siste, og oppfordrer til å flinkere til å ivareta hverandre. Han tror ikke et sentrum er reelt, og mener det er positivt å utvikle de tettstedene som finnes. Hva skal en eventuelt flytte på for å få ett sentrum, spør Ivar. Han innrømmer å ikke ha fått helt tak i denne debatten. I så måte ser han ingen konflikt i dagens struktur. Nyordføreren vil jobbe for for innbyggernes beste. Han poengterer at det finnes ensomhet, kanskje mye, derfor oppfordrer han til å benytte disse advendts- og juletider til å ta kontakt med de som en vet er berørt av ensomheten.

 

Annonser


Medlemmer