Ny lærling i Å barnehage

 

Svein Voll fra Grindal begynte som lærling i Å barnehage 1. august, og skal være ut barnehageåret.

13.08.2007 -
Svein er 18 år, og har gått grk. Helse og sosial og VKI barne og ungdomsarbeider på Meldal Videregående skole. I løpet av skoletiden har han vært utplassert i både barnehage og barneskole. I barneskolen var han med 2.kl og SFO, så det er først nå han har med småbarnsavdeling å gjøre.

Svein gleder seg til året på Å. Han vil arbeide med barn; -"har alltid ment det måtte være spennende, noe det også er!" Når han har tatt et år i barnehagen, skal han praktisere i skole og SFO, men vet foreløpig ikke hvor dette blir.

Etter endt praksisperiode vil han prøve seg på ambulansefaget. Men ser ikke bort ifra at han nok kommer til å arbeide med barn også i framtida.

Tekst og foto: Eli Anne KalsethAnnonser


Medlemmer