Ny leder i Fagforbundets "pensjonist"-utvalg

Bård Bergsrønning er ny leder i Fagforbundets avdeling for pensjonerte medlemmer, det såkalte "pensjonistutvalget".
23.05.2012 -
Den nye lederen er opptatt av at det ikke er noen "pensjonistforening" han er tillitvalgt for. Han er ute etter å finne et nytt navn på det som til nå har vært kalt "pensjonistutvalget" i Fagforbundet i Meldal og mottar forslag til ny betegnelse med takk.

- Vi har 150 medlemmer i Meldal, og vårt utvalg er en del av Fagforbundet i Meldal. Det innebærer at medlemmene våre er fagorganiserte. Og fordi vi alle er pensjonerte av ulike årsaker, er det viktig å påpeke at det å være pensjonert ikke nødvendigvis betyr at en er alderspensjonist. Det finnes mange typer pensjoner, blant annet uførepensjon. Det å ha et eget utvalg for pensjonerte medlemmer gjør at også folk som av en eller annen grunn er ute av arbeidslivet har en tilhørighet til fagbevegelsen. Dette tror jeg Fagforbundets medlemmer setter pris på. Vi skal engasjere oss i fagpolitiske saker og ikke være noen koseklubb, sjøl om det naturligvis også er viktig med trivsel og det sosiale aspektet i et utvalg som vårt, sier Bård Bergsrønning.

 

Tekst og bilde: Anne Mari Svinsaas

 

Annonser


Medlemmer