Ny leder ved Meldal ASVO

 

Orkangergutten Pål Øyvind Solbu ble ny daglig leder ved Meldal ASVO. Han har bakgrunn i Trygdeetaten, både som saksbehandler og leder. Han kom fra en stilling som rådgiver i direktoratet for arbeidstilsynet. Han er nå bosatt på Fannremsmoen

13.09.2007 -


Det er ca. en måned siden ansettelsen og han har fått kartlagt bedriftens ståsted. Sammen med de ansatte har Pål Øyvind starta arbeidet med omorganisering av bedriften. Det blir blant annet nye kontor i administrasjonen og på trappeavdelingen. Bedriften driver salg av produkter, samtidig som de har opplæring for personer i forskjellige livssituasjoner.
Bedriften har satt i stand et topp moderne konferanserom, og har inngått samarbeid med Storås Smak ved Britt Moen. De tilbyr utleie og bevertning til bedrifter og organisasjoner.
Pål Øyvind har ei datter på 7 år, og hun tar en stor del av hans fritid. Ellers er han en aktiv frilufsmann og har vært på de fleste topper i sentrale fjellstrøk.
Til slutt vil han oppfordre meldalingene til å ta kontakt om de vil ha produkter innen tre og tekstil.


Annonser


Medlemmer