Ny metode tatt i bruk

 

I Skolegata på Løkken har det i de siste ukene vært stor aktivitet med maskiner og mannskap. Årsaken til dette er at vi i Meldal Kommune har fått byttet ut vannledningen fra Asvo-butikken til skolen. Her lå det en stålledning fra 50-tallet som det har vært noen brudd på. Da ledningen går gjennom riksvegen, måtte vi finne alternative måter å gjøre dette på. Valget falt på en ny metode som kalles for utblokking.

31.10.2007 -


Firmaet som driver med dette her i Trøndelag er Hadak fra Trondheim. Metoden går ut på at en ny PE-rør med et ekstra belegg av hard plast, trekkes gjennom den gamle røra etter en kniv som splitter denne. Maskinen som trekker har en kraft på 80 tonn, så krefter er det nok av. Vi måtte grave opp hver 80-90 m og trekke røra på disse strekningene. Litt ekstraarbeid ble det da det viste seg at det var bend på hver side av riksvegen. På tegningene var ikke disse inntegnet. Nå er utblokkingen utført, rørene sveiset sammen og hullene etter gravingene er i ferd med å forsvinne. Vi er godt fornøyd med jobben. Det tar sin tid dette også, men i forhold til vanlig graving, sparer vi både tid og penger med alt etterarbeidet som asfaltering og plenarbeid. Gjennom riksvegen ville vi ikke fått gravetillatelse heller. Tidligere i sommer har firma Drugli Maskin byttet ut vannledningen fra Løfshus skole til Asvo-butikken med konvensjonell graving for oss, så tilsammen er det renovert nesten 1 km 160 mm vannledning i dette området i år.

Harald Garberg

Annonser


Medlemmer