Ny redaktør fra 1. august

 

Eli Anne Kalseth vil utføre arbeidet på portalen en tid framover, mens redaksjonen tar ferie. Alle innlegg og tilbakemeldinger vil hun ta hånd om på beste måte, og alt vil fungere som det har gjort til nå.

31.07.2007 -

Vi ønsker henne lykke til med arbeidet, og håper innsenderne blir like flinke i tiden framover med å bidra til portalens beste.

God sommer!

Mvh
Red.

Annonser


Medlemmer