Nye koster på Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt er et innholdsrikt hus, og her holder også Orkla Landbruk og Odd Lykkja til.

Odd Lykkja er ansatt som ny landbrukssjef, og Ivar Syrstad har fått jobb som skogsdrift-pådriver.


17.04.2013 -

"Landbrukssenteret Midt" i Meldal, der blant annet Orkla Landbruk holder hus, har fått én helt ny ansatt, og en annen har gått over fra å være rådgiver til å bli sjef.

31 år gammel er Odd Lykkja en ung landbrukssjef. Han er utdannet biolog innenfor feltet naturforvaltning og har blant annet arbeidet med forvaltning av hjortevilt i Røyrvik. For et par år sia dukket det opp en fristende jobb innefor naturforvaltning i Meldal, og med ett var Odd blitt meldaling igjen. Sammen med kona Gunvor Hoset Lykkja er han nå i ferd med å bygge hus på heimgarden Lykkja (oppå bakkom) på Storås.

Da tildigere landbrukssjef Siri Eithun for ei tid tilbake ble ansatt som leder for seksjon utvikling og drift i Meldal kommune, ble Odd konstituert i jobben hennes. Da stillingen ble utlyst, ble det til at han søkte - og fikk den.

- Det er med en viss skrekkblandet fryd jeg går i gang. Jeg har ingen lederutdanning og heller ikke erfaring som leder, så jeg er litt skjelven med tanke på å lede de fire rådgiverne som avdelingen vår består av. Men det er trivelige og dyktige folk, så det går vel bra, sier Odd Lykkja, nyslått landbrukssjef i Meldal og Orkdal.

Ivar i "tømmerlensa"

Ivar Syrstad 026LENSA-koordinator Ivar Syrstad.

LENSA er en nyskapning i Meldal. Dette er et prosjekt som innebærer samarbeid mellom åtte kommuner; Meldal, Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hitra, Hemne og Aure, og det er Ivar Syrstad, tidligere ordfører i Meldal, som skal være pådriver og koordinator for prosjektet.- Jeg kjenner denne regionen, og regionen kjenner meg. Jeg får utnytte nettverket mitt, sier på driver Syrstad.

- Hva er LENSA, Ivar Syrstad?

- Bokstavene står for lokalt initiativ, engasjement, nettverk, samarbeid og aktivitet. Sjølve navnet LENSA henspiller naturligvis på de gamle tømmerlensene/tømmerrennene som tømmeret ble fraktet i der det ikke kunne fløtes.
Prosjektet handler kort sagt om å utnytte ressursene i skogen vår bedre. For skogeieren er det bunnlinja på regnstykket som er viktig, og da må forholdene legges til rette for at skogen kan drives med fortjeneste. Hvis myndighetene og storsamfunnet mener noe med at gjengroing av kulturlandskapet er noe vi skal bekjempe, må rammevilkårene endres slik at skogeierne kan tjene penger på å motarbeide gjengroing, sier Ivar Syrstad.

- Så LENSA skal motivere til drift i all slags skog, ikke bare tømmerdrift?

- I utgangspumnktet skal vi oppmuntre til all slags avvirkning, men i praksis blir det nok tømmerdrift vi beskjeftiger oss mest med. Det er ufattelige mengder tømmer langs kysten vår, og LENSA vil gjerne arbeide for at denne skogen kan drives med fortjeneste, sier prosjektkoordinator og pådriver i LENSA, Ivar Syrstad.

LensaLENSAs brosjyre.

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer