NYE MALMUNDERSØKELSER I LØKKENFELTET.

Slike undersøkelser skal nå gjøres på Løkken Verk (bilde fra Finland)

Nå er det klart for nye malmundersøkelser i Løkkenfeltet!

Det australske leteselskapet Drake Resources Ltd (heretter kalt Drake) har i et års tid vurdert malmpotensialene i gruvene på Løkken og i området omkring.

30.06.2011 - Frode Langeng

De har funnet området så interessant at de vil utføre nye elektromagnetiske helikoptermålinger (VTEM) i området. Målingene blir utført av det kanadiske selskapet Geotech Ltd og blir finansiert av det australske gruveselskapet Panoramic Resources Ltd.

Området som skal undersøkes, avmerket med blå strek på kartet, ligger hovedsakelig i Meldal kommune, men også Melhus og Orkdal kommuner blir berørt (se kartet). Målingene vil foregå i løpet av juli/august. Drake har meldt inn 22 mutingsområder (bergrettigheter) til Direktoratet for Mineralforvaltning. På kartet er disse merket med rød ramme. I mutingsområde12 og 13 er det 3 små felt som er avmerket med blå ramme. Dette er Statens bergrettigheter over Wallenberg og Astrup gruveområder.

Området blir fløyet i profiler som går nord-syd med 150 meter mellomrom. I tillegg til måleområdet trenger de ca en km for å vende. Helikopteret flyr i en høyde på 75-85 meter over bakken. 40 meter under det henger en ring med målesonder (se bildet). Ringen har en diameter på ca 8 meter. Mellom ringen og helikopteret er det en liten sonde som måler det magnetiske feltet. Helikopteret flyr med en hastighet på ca 90 km/time. Totalt blir det målt ca 1620 profilkilometer. Vi regner med at målingene vil ta ca en uke, avhengig av værforholdene. Tidspunktet er ikke bestemt ennå.

Dette er en forholdsvis ny målemetode som for første gang utføres i Norge. Utenom Løkken utfører Drake helikoptermålinger i Holtålen kommune. Drake vurderer også malmpotensialer i Gjersvik (Nord-Trøndelag) og Sulitjelma (Nordland). Drake har i flere år drevet undersøkelser i Sverige og Finland. I Falunområdet i Sverige gjennomfører de nå et større diamantboringsprogram samt flere helikoptermålinger. Undertegnede er kontaktmann for Drakes undersøkelser i Løkkenfeltet.

Gudmund Grammeltvedt
Geolog

Noen lenker for spesielt interesserte:
www.drakeresources.com.au www.panoramicresources.com www.geotech.ca.

Lokkenfeltet.JPG 

Løkkenfeltet. Kart over området som er planlagt VTEM undersøkt i 2011 (blå innramming).
Drakes mutinger er merket med rød ramme. Drake Resources Ltd.

VTEM.JPG 

VTEM helikopterundersøkelser i Finland. Geotech Ltd / Drake Resoureces Ltd.

Annonser


Medlemmer