Nytt møte i representantskapet i Meldal samfunnshus

 

Meldal samfunnshus og Meldal kommune er i gang med forhandlinger om overtakelse.


05.11.2010 - Jon Erik Grøset

Tonen mellom partene er så god at vi regner med å nå fram til en avtale. Vi håper å kunne overdra samfunnshuset til kommunen allerede fra kommende årsskifte, og da har vi bare tida og veien for å rekke å gjøre de formelle beslutningene. Derfor må vi bekjentgjøre tid og sted for et nytt møte i representantskapet før forhandlingene er avslutta, sier styreleder Sivert Dombu til meldal.no.

Det ekstraordinære møtet i representantskapet holdes 8. desember kl 19.30. Saksdokumenter sendes ut til representantene når forhandlingsresultatet er klart.

Annonser


Medlemmer