Nytt studium i økonomisk styring

 

Meldal studiesenter lanserer nytt kurs.


06.03.2012 -

Studiet Økonomisk styring er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag, Meldal studiesenter og mange andre studiesentra i landet. Innholdet i studiet er bl.a. planlegging, kostnader, regnskap og resultatoppfølging. Studiet går over seks kvelder á 2 timer, med start 22. mars ved Meldal studiesenter. Søknadsfrist 8. mars. Les mer om studiet og ta gjerne kontakt med Birgit Overland på tlf. 72495240.

 

(Red.: Anne Mari)

Annonser


Medlemmer