Nytt styre i Øvre Meldal Bygdekvinnelag

2. klasse fra Å skole. Foto: Kari Ingeborg Lund

Øvre Meldal Bygdekvinnelag  arrangerte årsmøtet 6. november på Segard Hoel, med 13 av i alt 25 medlemmer til stede.
Tradisjon tro var det underholdning ved 2.klasse fra Å skole, i år med lærer Marit Blokkum.


21.11.2008 - Magne Vullum

Fylkesleder i Sør-Trøndelag, Turid Kristin Simundset fra Storås, orienterte om aktuelle saker fra Norges Bygdekvinnelag og fra Sør-Trøndelag.
Audhild Hoel Svartbekk og Jorunn Hoel hadde laget og serverte blomkålsuppe med brød til, og kvæfjordkake til kaffen. Begge er medlemmer i Bygdekvinnelaget.

Norges Bygdekvinnelag er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider for:
Aktive kvinner for levende bygder.
Medlemmene arbeider for lokalmiljøet og er engasjert i samfunnsspørsmål som berører bygdefolk generelt og kvinner spesielt.
Øvre Meldal Bygdekvinnelag arbeider med kultur, mat og miljø på arbeidsplanen.

På  møte ble medlemskontingenten for 2009 fastsatt til kr. 375.-

Norges BygdekvinnelagFølgende styret ble valg:
Leder: Magnhild Oline Dragset, Jerpstadv. 14, 7335 Jerpstad
tlf 72 49 41 83/454 16 002
Nestleder: Mille Bjørkøy, Resdalsveien 19.
tlf 72 49 42 29/994 35 079
Sekretær: Gunda Bonesmo, Resdalsveien 40.
tlf 72 49 41 28/994 77 315
Kasserer: Kari Stene, Jerpstadv.7
tlf 72 49 41 79/950 67 50
E-post: kari.stene@meldal-sparebank.no
Studieleder: Rannveig Karlsen, Orklav.158.
tlf: 412 70 946
E-post: rannveik@oneline.no
Rannveig Karlsen er den som tar imot E-posten for laget.

Fylkesleder i Sør-Trøndelag, Turid Kristin Simundset fra Storås
Fylkesleder i Sør-Trøndelag, Turid Kristin Simundset fra Storås.

Turid Kristin Simundset og Rannveig Karlsen
Turid Kristin Simundset og Rannveig Karlsen smaker på kvæfjordkaka.

Foto: Kari Ingeborg Lund

Annonser


Medlemmer