O-Løp på Gammelsætra

 

IL Nor arrangerte O-Løp på Gammelsætra 16. juli.

Løypelegger var Kjell Eithun og eter løpet vartet han opp med både mat og drikke, noe deltakerne satte pris på.

Foto: Hege


20.07.2008 - Magne Vullum

Resutlater:

Lang løype:
  1. Rolf Erik Resell 0.54.23
  2. Atle Dragset 1.02.34
  3. Olav Haltbakk 1.02.56
  4. Ole Johan Resell 1.03.02
  5. Knut Grut 1.05.21
  6. Odd Gabrielsen 1.06.10
  7. Eivind Fossmo 1.08.28
  8. Vidar Dalsegg 1.11.13
  9. Leiv Stene 1.19.48
10. Einar Lund Brutt


Mellomlang løype:
1. Jan Erik Ledal 0.34.53
2. Svein Dalsegg 0.42.25
3. Torbjørn Oksås 0.49.30
4. Siri Eithun 0.50.15
5. Randi Else Selbekk 0.55.51
6. Jonas Ledal Brutt


Kort løype:
Jørgen Ledal
Ingrid Grut
Ragnhild Aa
Morten Grut
Jon Vegard Grut
Gunn Grut
Mari Drugli
Emil Drugli
Merete Halsetbakk
Håkon Eithun
Roger Eithun
Hege Eithun

 O-Løp på Gammelsætra

 O-Løp på Gammelsætra

Annonser


Medlemmer