Oppfordring fra Østlandet

 

Tidligere har jeg benyttet ST (nettversjon) for å holde meg orientert om ting i Meldal. Heretter bruker jeg helst Meldal.no.

26.06.2007 -


Dere må utfordre Meldal Tranesafari til å lage en trane-video til høsten.

… morsomt å titte på videoene … (sjelden vare)

Hilsen
Johan Gunnar Syrstadeng
1400 SKI

Karl Inge ga oss denne linken om de norske traneneAnnonser


Medlemmer