Oppstart for bygging av Meldal Næringssenter

 

I dag var det oppstartmøte for bygging av Meldal Næringssenter på Jordhus Industriområde på Løkken.
Representanter fra styre, byggere og brukere møttes på Bergmannskroa. En skulle bli kjent med hverandre. Dessuten ble hovedplaner for fremdrift gjennomgått. Arbeidet startes omgående.


18.11.2008 - Magne Vullum

Det ble også gjennomført en befaring på byggeområdet. Riggplassering osv ble bestemt.
Snart begynner omlegging av veg, vann og kloakk før graving og støping er i gang.

Om et lite år kan de første flytte inn.

På bildet ser vi fra venstre:
Roger Monsø/Rupro AS
Per Kirkaune/Meldal Næringssenter AS
Arne Vaslag/Arne Vaslag AS
Jon Svenningsen/Rosenvik AS
Per Roar Evjen/Arne Vaslag AS
Øyvind Rånes/Solberg Maskin AS
Svein Evjen/SA Betong
Asbjørn Honseggen/SA Betong
Roar Aarhaug/Farm Produkter

Dessuten deltok:
Kaj Remen/Meldal kommune
Olav Sigurd Kvaale/Simpro AS

2

Annonser


Medlemmer