Optimistisk satsing i Meldal

 

Når en kjører Rv 700 mellom Meldal sentrum og Å er det trivelig å legge merke til den optimismen som råder. Det bygges minikraftverk i Sya, Nytt løsdriftfjøs er ferdig på Muan og på Kjerstom er to kyllingfjøs i ferd med å reise seg.

Reportasje: Aud Inger Kalseth


17.06.2008 - Marit Mjøen

Det skal mot til for å satse slik !  Men det å prøve å ta vare på vinteren er kanskje i meste laget optimistisk. Knut tok det med stoisk ro at jeg mobbet han for det med snøen!

Kyllingfjøset er det dimensjoner over, så hvis det bare hadde vært litt høyere under taket kunne vi brukt det til innendørs fotballbane.

Nyfjøset på Stene hos John Arne Dragset. Foto: Jo Foss

Nytt fjøs på Stene. Foto: Jo Foss

Knut Volløyen. Foto: Aud Inger Kalseth

Knut Volløyen satser friskt med nytt fjør. Foto: Aud Inger Kalseth

Innrednnga er snart klar. Foto: Aud Inger Kalseth

Nyfjøset er snart ferdig. Foto: Aud Inger Kalseth

Annonser


Medlemmer