Ordfører-Ivar får postkort fra statsråd-Erik

 

I Vålåskaret i Meldal kommune vokser en av landet sterkt truede plantearter - handmarinøkkel. Denne lille blomsten som vokser på eng- og beitemark har ordfører Ivar Syrstad og alle meldalinger fått et spesielt ansvar for av miljøstatsråd Erik Solheim. Gjennom et postkort-prosjekt ønsker statsråden å sette vern av artenenes mangfold på dagsorden. Denne lille planten er knyttet til eng-og beitemark.

Foto: biopix.no


12.06.2008 - Marit Mjøen

Handmarinøkkel. Foto: biopix.noLes mer om saken på meldal.no

Miljøvernminister Erik Solheim har sendt postkort til alle landets ordførere, deriblant Ivar Syrstad. Hvert kort er prydet med et bilde av et dyr, en fugl, en plante, sopp eller mose som er en truet art i landet vårt.

Solheim ber om at lokalpolitikerne gir disse artene oppmerksomhet fordi de er truet av utryddelse eller står i fare for å bli utryddet. Han oppfordrer lokalpolitikerne om å gjøre en innsats for å ta vare på mangfoldet.

Dette er et ledd i en stor internasjonal avtale om å jobbe for å bevare truede arter eller arter som kan bli truet i årene som kommer. Målet er at frafall av arter skal opphøre innen 2010.

Ifølge WWF er det estimert at det finnes 13 millioner forskjellige arter på jorden. Ingen har de eksakte tall, slik at antallet kan være mange ganger så høyt. Bare 1,8 millioner av disse har så langt blitt nedtegnet i vitenskapelig sammenheng. Deler av utryddelsen er naturlig, men det bekymringsfulle er at dagens menneskeskapte utrydding bidrar til at artene forsvinner 100 til 1000 ganger raskere enn det som har vært gjennomsnittet de siste 100 millioner år.

I 2006 sto det 3799 arter på den såkalte rødlista over truede arter i Norge ifølge WWF.

Annonser


Medlemmer