Ordføreren: - Blautkak når vi passerer 4000

 

- Jeg har stor tro på at historien vil vise at 2008 ble bunnåret for befolkningstallet i Meldal, sier ordfører Are Hilstad.


22.04.2013 -

SkiltTall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Meldal har hatt folketallsvekst siden 2008. Ved nyttår 2013 var antall meldalinger nærmere 4000 enn på lenge. Han sier at befolkningspilen har pekt oppover i mange år.

- Økningen skjer mest på grunn av større tilflytting enn utflytting. Men også fordi fødselstallene har gått opp, etter et par dårlige år i 2006 og 2007. Vi har "slått" prognosene til SSB i mange år nå, og hvis 2013 blir et like godt år som fjoråret så passerer vi 4000 innbyggere ved adventstider dette året.

- Hva er årsakene?

- Årsakene til at nedgangen er snudd til oppgang er mange. Men først og fremst handler det om at det tar 20-30 år å rette opp de skjevhetene vi fikk i alderssammensetningen da store arbeidsplasser forsvant på slutten av 80-tallet. Nå er alderssammensetningen mer normalt fordelt, og da kommer også veksten.

- Utfordringen vår for å få ytterligere vekst handler litt om å ha mer varierte arbeidsplasser. Mange av våre unge reiser ut for å ta høyere utdanning. Skal noen av dem komme tilbake må det være arbeidsplasser som trenger den kompetansen de skaffer seg.

En optimistisk ordfører avslutter: - Det kan hende jeg kjøper inn bløtkake på rådhuset den dagen vi passerer 4000 innbyggere :)

Relaterte saker:

22.04.2013 Innflytting redder folkevekst i Meldal

21.02.2013 God befolkningsutvikling i Meldal

Annonser


Medlemmer